Camera Đà Nẵng

Sunday, 02 25th

Last updateT3_DATE_FORMAT_LASTUPDATE

    Vietnamese English French German Portuguese Russian Spanish

Tổng đài điện thoại Panasonic KXTES824-8-24

PLG_VOTE_USER_RATING
Hits: 1724

Tổng đài điện thoại Panasonic KXTES824-8-24

Liên hệ: 0935 690 089
Chi Tiết
08 trung kế và 24 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)
 - 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao tích hợp sẵn thiết
bị trả lời tự động (DISA) 1 kênh.
 - 01 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao
 - 01 Card KX-TE82480 mở rộ [...]

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-16

PLG_VOTE_USER_RATING
Hits: 1666

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-16

Liên hệ: 0935 690 089
03 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)
- 1 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao tích hợp sẵn thiết
bị trả lời tự động (DISA) 1 kênh.
- 1 Card KX-TE82474 mở rộng 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-6-16

PLG_VOTE_USER_RATING
Hits: 1604

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-6-16

Liên hệ: 0935 690 089
06 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 8CO và 24 Ext)
- 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao tích hợp sẵn thiết
bị trả lời tự động (DISA) 1 kênh.
- 01 Card KX-TE82483 mở rộng3 trung kế 8 thuê bao

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-8

PLG_VOTE_USER_RATING
Hits: 1722

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824-3-8

Liên hệ: 0935 690 089
- 03 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 8 CO và 24 Ext)
- 01 Khung chính KX-TES 824 - 03 trung kế 08 thuê bao, có chức năng trả lời tự động (DISA) 1 kênh.

HIGHMARK SECURITY - NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP AN NINH CHUYÊN NGHIỆP Hotline: (0511)3 690 089